Sempozyumda bildiri değerlendirme sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

KONGRE POLİTİKALARI
Bildiriler

  • Seçilmiş
  • Dizinlenmiş
  • Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş