FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 11.00’de (Narlıbahçe Sokak No:11/1 Cağaloğlu/İSTANBUL TÜRKİYE, Telefon: 0 (212) 511 54 32 0 adresinde) olağan genel kurulu yapılacaktır.

Genel kurula tüm FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR Derneği Üyeleri davetlidir.

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz 2019 günü Saat 11:00′de Narlıbahçe Sokak No:11/1 Cağaloğlu / İSTANBUL TÜRKİYE adresinde bulunan Dernek Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün, yer ve saate çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 27 Temmuz 2019 günü belirtilen yerde saat 11.00’de nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,

2– Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

4 – Saygı duruşu,

5 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6– Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

7 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

8 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9 – FESA Derginin görüşülmesi

10 – Dilekler, temenniler ve diğer faaliyetlerin görüşülmesi

11 – Kapanış