Koordinatörümüz:

Doç.Dr. Ferudun Kaya – (AİBÜ- Bankacılık ve Finans ABD)

Koordinatör Yardımcısımız:

Mehmet Kahya (Emk. Hazine Uzmanı)

Uzmanlarımız:

Fatih Kayhan (MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş)

Ortak mevzuat yanında Hazine Müsteşarlığı, Merkez bankası, rekabet kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile MASAK mevzuatı ve vergi mevzuatı da dikkate alınarak Finansal Kiralama, Factoring, Finansman Şirketleri, Özel finansal kurumlar, Bankacılık ve sermaye piyasaları konularında uzmanlaşan ekibimizle, bu konularda eğitimler düzenlemek ihtilaf konularını çözmek ve mütalaalar vermek Koordinatörlüğümüzün amacını oluşturmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Finansal Kurumların ekonomiye yarattığı katma değeri artırarak bu sektörün ulusal ve uluslararası alanda güç ve etki alanlarının arttırılması ve böylece finansal kurumların sürdürülebilir büyümesine ve sağlıklı gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. Finansal Mevzuat koordinatörlüğümüzün başkanı olan Doç. Dr. Sinem Derindere Köseoğlu, İstanbul üniversitesi finans öğretim üyesi olup aktif olarak uzun yıllardır finansal konularda adli bilirkişilik yapmakta ve hukuki mütalaalar vermektedir.